Informacje dla osób z problemem narkotykowym

Wykaz organizacji, instytucji i placówek świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w ZAMOŚCIU
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
tel. 84 627 11 15, tel/fax 84 638 42 56

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. NARKOTYKÓW

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, ul. Sienkiewicza 22 A, pok. 112 czynny: poniedziałki w godz. 13.00 – 16.00

dyżury pełnią:
mgr Anna Górska – specjalista terapii uzależnień od narkotyków
mgr Izabella Kwiatkowska – specjalista terapii uzależnień od narkotyków

Punkt działa na zlecenie oraz ze środków budżetu miasta Zamość
Porady są bezpłatne i anonimowe!!!

SP ZOZ OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ w LUBLINIE
ul. Karłowicza 1, tel. 81 532 29 79

Stowarzyszenie MONAR: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, tel. 81 745 10 10

SP ZOZ SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. Prof. M. Kaczyńskiego
w LUBLINIE
ul. Abramowicka 2, tel. 81 744 30 61, wewn. 362, tel. 81 744 14 55
Oddział detoksykacyjny (od substancji psychoaktywnych)

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Antynarkotykowy

Telefon Zaufania 0-801 199 990
czynny codziennie od 16.00 do 21.00
(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls)

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986, w Zamościu 84 639 93 41

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Możliwość komentowania jest wyłączona.