Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji w Zamościu

Klub „Bratek” jest miejscem, do którego zapraszamy osoby po kryzysach psychicznych. Spotykają się tu ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba. Można tu spędzić czas przy kawie, oglądaniu filmu, słuchaniu muzyki.

Dwa razy w tygodniu  w poniedziałek i czwartek o godzinie 11.00 odbywają się spotkania grupowe prowadzone przez lekarza lub psychologa. Celem tych spotkań jest wsparcie uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, jakich doświadczają w codziennym życiu.

Dotykane zagadnienia dotyczą  radzenia sobie z chorobą  i jej objawami, własnej samodzielności, relacji z innymi ludźmi, podejmowanych aktywności, gospodarowania środkami finansowymi, sposobów spędzania czasu.

Jedna z osób przychodzących do klubu  powiedziała: ”osoba chora potrzebuje wsparcia w radzeniu sobie z życiowymi kryzysami, wsparcia by nie izolować się od ludzi”

Co daje udział w klubie?

Przychodząc do klubu:

  • spędzasz czas w towarzystwie innych ludzi
  • możesz nawiązać przyjaźnie i znajomości
  • masz możliwość porozmawiania o ważnych dla ciebie sprawach
  • wprowadzasz w swoje życie więcej aktywności
  • wzmacniasz swoją samodzielność  i budujesz większe poczucie realności

„ Przychodzę tu, by spędzić czas w towarzystwie innych, by mieć lepsze samopoczucie. Łatwiej mi tu rozmawiać z  ludźmi niż poza klubem. Moje życie nabrało więcej sensu.” Andrzej
„Przez udział w klubie bardziej otworzyłem się na świat.”  Krzysztof
„Przychodząc do klubu przestałam zamykać się tylko w domu. Zmobilizowałam się do podejmowania codziennych obowiązków. Dowiedziałam się więcej  na temat choroby” Z.

Czasem warto spróbować i wejść w nowe sytuacje. Wyjść naprzeciw tego, co dla nas nowe i nieznane. Pewien chłopak napisał kiedyś takie słowa „‘Wiara góry przenosi’ (…).  Dla nas doświadczonych przez los wiara oznacza  wiarę w samego siebie, którą utraciliśmy idąc wzdłuż drogi życiowej. Ja spróbowałem uwierzyć w siebie ponownie, to nic nie boli, gwarantuję. Nie wystarczy tylko powiedzieć: „wierzę w siebie” –  to nie tak, trzeba też dowodów na to, że  zaufało się sobie jeszcze raz. (…) Czasami umysł potrzebuje zmian, nowych ludzi i nowego otoczenia.”

Kilka wskazówek dla rodziców i opiekunów

By pomóc osobie chorej warto uświadomić sobie, iż schizofrenia jest  poważną chorobą, wymagającą specjalistycznego leczenia. Można ją  opanować przez połączenie podawania leków przeciwpsychotycznych i terapię psychospołeczną.  Pewne jej elementy  realizujemy w Klubie „Bratek”.

By złagodzić  przebieg schizofrenii  ważne są relacje z osobą  chorą. Warto wiedzieć, że:

  • po ostrej fazie choroby pacjenci są mniej aktywni i skuteczni w działaniu. Nie wynika to z lenistwa, lecz jest rezultatem schorzenia.
  • Osobom chorym trudno selekcjonować dopływające do nich informacje, dlatego należy starać się unikać poddawania ich nadmiernej stymulacji, przyzwalając na dostatecznie długie okresy izolacji
  • Pacjenci i ich krewni powinni znaleźć złoty środek między nadmiernymi, a niewystarczającymi wymaganiami. Chorych nie należy  obarczać zbyt wieloma obowiązkami, lecz nie wolno dopuścić, by tracili nabyte umiejętności przez ich niewykorzystywanie
  • Jeżeli u pacjenta w przebiegu schizofrenii  występują urojenia lub halucynacje z zasady nie należy im zaprzeczać, bowiem w ostrej fazie choroby doznania te pojawiają się jako rzeczywiste. Bardziej pomocne jest  zadbanie, by zapewnić  choremu leczenie psychiatryczne
  • Ważne znaczenie ma nawiązywanie prze krewnych prostego i przejrzystego kontaktu z chorym członkiem, unikanie nadmiernego krytycyzmu i zbyt jaskrawego okazywania uczuć

Pacjenci bardzo potrzebują pomocy ze strony rodziny, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zwłaszcza w początkowym okresie trwania choroby nie rozpoznają  oznak wskazujących na jej nawrót. Często jedynie krewni mogą postarać się o rozpoczęcie  leczenia lub zapewnić przestrzeganie terapii podtrzymującej.

Bardzo dużą rolę w życiu pacjentów ze schizofrenią odgrywają czynniki społeczne, dlatego też kluczowe znaczenie ma współpraca  ich rodzin w prowadzeniu leczenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.