Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły program podstawowy w trybie ambulatoryjnym lub zakończyły leczenie w zakładzie stacjonarnym (finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia).
Cele programu:
• Wzmocnienie motywacji do życia w trzeźwości.
• Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i konfliktami.
• Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
• Zwiększenie umiejętności w zakresie asertywnych zachowań.
• Zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
• Nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotami choroby.
• Zwiększenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciami.
• Wzmocnienie motywacji do pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych została wyłączona

Program FreD Goes Net w Zamościu – kontynuacja w 2019 roku

Program FreD Goes Net w Zamościu – kontynuacja w 2019 roku
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego już kolejny rok kontynuuje realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków i/lub alkoholu FreD Goes Net.
Zapraszamy do udziału w programie osoby w wieku od 14 do 21 roku życia – mieszkańców miasta Zamość oraz uczniów i studentów zamojskich szkół i uczelni.
„Zanim wpadniesz w nałóg, zgłoś się do FreD-a”.
Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmują i informacji w tej sprawie udzielają trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska, nr tel. 603 757 114.

Program jest współfinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program FreD Goes Net w Zamościu – kontynuacja w 2019 roku została wyłączona

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. NARKOMANII

Bezpłatna pomoc – dyżury specjalistów ds. narkotyków
Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień funkcjonuje
na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji,
Zamość, ul. Akademicka 4, s. 33
Specjaliści Terapii Uzależnień: Izabella Kwiatkowska oraz Anna Górska pełnią dyżury
w poniedziałki w godz. 13.00 – 16.00 w okresie od 25 lutego do 16 grudnia 2019

(dni bez dyżurów: 29 kwietnia oraz 12 i 26 sierpnia)

Zapraszamy osoby szukające pomocy, porady są bezpłatne i anonimowe !!!
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. NARKOMANII została wyłączona