Z uwagi na pandemię COVID 19 ustalamy następujące zasady przyjęć

Szanowni Pacjenci

Z uwagi na pandemię COVID 19 ustalamy następujące zasady przyjęć

w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

 1. Przyjęcia powinny ograniczyć się do niezbędnych porad. Osoby przybywające z miejsc narażenia na zakażenie koronawirusem nie mogą korzystać z żadnych porad do czasu ukończenia 14 dniowej kwarantanny zaleconej przez władze rządowe.
 2. Na porady mogą przychodzić tylko osoby zdrowe tj. bez oznak gorączki, kaszlu, kataru, osłabienia. Należy stosować ogólne zalecenia władz sanitarnych dotyczące profilaktyki zakażenia koronawirusem.
 3. Przed wejściem do rejestracji należy zdezynfekować dłonie i dopiero potem pojedynczo wejść do rejestracji. W środku stać jak najdalej od personelu.
 4. W czasie oczekiwania na przyjęcie zaleca się zachowanie odległości ok 1 metra między osobami, można też oczekiwać poza budynkiem na kolejkę (przy rejestracji podawany jest przybliżony czas rozpoczęcia wizyty).
 5. Porady terapeutów, psychologów z wizytą bezpośrednią są ograniczone do wyjątkowych przypadków. Można skorzystać z porady telefonicznej.
 6. Numery telefonów
  1. Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz dla Dzieci 84 627 11 15
  2. Poradnia Leczenia Uzależnień w tym substancji psychoaktywnych 84 627 16 16
 7. Sprawy związane z leczeniem i terapią:

e-mail: przychodnia@czp-zamosc.pl

 1. Kontakt telefoniczny z rejestracją winien ograniczyć się do uzyskania niezbędnych informacji w czasie kilku minut, z możliwością zakończenia połączenia przez rejestrację.
 2. Wszelkie działania podjęte przez personel Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu są podporządkowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prosimy o dostosowanie się do nich.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Z uwagi na pandemię COVID 19 ustalamy następujące zasady przyjęć została wyłączona

Kampania profilaktyczna Żyję na 100 %

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Artykuły | Możliwość komentowania Kampania profilaktyczna Żyję na 100 % została wyłączona

Światowy Dzień FAS

W dniu 9 września 2019 r. obchodzony jest po raz kolejny Światowy Dzień FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. FAS: Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży.

Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie, jak i wódce spożywany przez kobietę w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu. Efektem jego działania może być śmierć płodu lub nieuleczalne zaburzenia fizyczne i psychiczne ogólnie określane jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną jest Płodowy Zespół Alkoholowy. Charakteryzuje je współwystępowanie trzech elementów, które nie występują razem w przypadku żadnej innej choroby:
1) zahamowanie wzrostu w okresie płodowym lub późniejszym,
2) charakterystyczne zmiany dysmorficzne twarzy,
3) nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego.
Około 70 % dzieci z FAS nie osiąga nigdy zdolności do samodzielnego życia.

Ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która spożyta w ciąży nie stanowiłaby zagrożenia dla rozwijającego się dziecka, wszystkim przyszłym Mamom zaleca się zachowanie abstynencji w ciąży.
Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy na całym świecie rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Dziewiątka jest symbolem 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

Szacuje się, że globalnie około 10% kobiet pije alkohol w ciąży, w tym około ¼ populacji Europejek (Popova i in., 2017). Zgodnie z wynikami projektu ALICJA (Okulicz-Kozaryn i in., 2015) szacuje się, że w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD ma 2% uczniów nauczania początkowego.

Szczegółowe informacje na temat problematyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) można znaleźć na stronach dedykowanych kampanii Ciąża bez alkoholu: www.ciazabezalkoholu.pl; www.ciazabezalkoholu.info.

Adresy podmiotów diagnoza i terapia FAS

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Światowy Dzień FAS została wyłączona