Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, rodziców i dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków, szkodliwie używających i eksperymentujących z narkotykami i/lub z problemem tzw. podwójnej diagnozy.
Cele programu:
• Zapewnienie pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem narkotykowym i/lub problemem tzw. podwójnej diagnozy (narkotyki i zaburzenia psychiczne).
• Psychoedukacja uczestników programu,
• Udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego,
• Nauka nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych związanych z sytuacją kryzysu spowodowanego używaniem narkotyków i nawrotu psychozy,
• Modelowanie relacji uczestników programu z chorym członkiem rodziny,
• Podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji, przełamywania barier i schematów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.