Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W związku z uzyskaniem przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia psychiatryczne dla dzieci informujemy, że od 1 listopada 2018 roku w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.
Poradnia jest czynna w poniedziałki, środy i piątki.
Adres: ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość, Tel: 84 6271115

Pacjenci mogą skorzystać nieodpłatnie z usług psychologicznych oraz porad lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży:

Lekarz Gustaw Kozak – Specjalista Psychiatra ds. Dzieci i Młodzieży

W ramach leczenia ambulatoryjnego są realizowane

Usługi lekarskie:

  • diagnostyka psychiatryczna
  • poradnictwo
  • farmakoterapia
  • psychoedukacja
  • psychoterapia indywidualna
  • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

W Poradni można uzyskać skierowanie do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego czy detoksykacyjnego.
Można uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki psychiatrycznej, szczególnie ADHD. Oferta obejmuje także kompleksowe leczenie farmakologiczne oraz terapię rodzin dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych.

Psycholodzy:

mgr Elżbieta Chmielewska – Psycholog Kliniczny
mgr Romuald Sawoniewicz – Psycholog Kliniczny
mgr Izabela Pałyga – Psycholog
mgr Joanna Gruszka – Psycholog
mgr Piotr Greszta – Psycholog
mgr Nina Oktaba – Psycholog
Do psychologa i lekarzy psychiatrów dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie. Zaleca się uzgodnienie terminu wizyty.

Usługi psychologiczne:
•diagnoza psychologiczna
•pomoc tearpeutyczna
•poradnictwo
•psychoterapia indywidualna

W ramach kontraktu z NFZ zapewniona jest opieka psychologiczna.

Możliwość komentowania jest wyłączona.