Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

mgr Elżbieta Chmielewska – Psycholog Kliniczny
mgr Romuald Sawoniewicz – Psycholog Kliniczny

W ramach leczenia ambulatoryjnego są realizowane

 1. Usługi lekarskie:
  • diagnostyka psychiatryczna
  • poradnictwo
  • farmakoterapia
  • psychoedukacja
  • psychoterapia indywidualna
  • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

  W Poradni można uzyskać skierowanie do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego czy detoksykacyjnego.

  Od sierpnia 2012 roku wizyty lekarskie są możliwe jedynie za odpłatnością. W ramach prywatnej praktyki w poniedziałki przyjmuje
  Lekarz Halina Kandzierska – Specjalista Psychiatra ds. Dzieci i Młodzieży

  Można uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki psychiatrycznej, szczególnie ADHD. Oferta obejmuje także kompleksowe leczenie farmakologiczne oraz terapię rodzin dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych..

  W ramach kontraktu z NFZ zapewniona jest opieka psychologiczna.

 2. Usługi psychologiczneDo psychologa obowiązuje skierowanie i zaleca się uzgodnienie terminu wizyty, do lekarzy psychiatrów nie jest wymagane skierowanie.
  • diagnoza psychologiczna
  • pomoc tearpeutyczna
  • poradnictwo
  • psychoterapia indywidualna

Możliwość komentowania jest wyłączona.