Informacje dla osób doświadczających przemocy

Wykaz organizacji, instytucji i placówek świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Od 2016 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje pod nowym adresem:
ul. Jana Kilińskiego 32
22-400 Zamość
Tel. 800 101 402
www.oik.zamosc.pl

Ośrodek zapewnia specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne osobom i rodzinom doświadczającym przemocy lub znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Umożliwia czasowy pobyt w hostelu do momentu rozwiązania kryzysu dla osób, których pobyt w dotychczasowym otoczeniu zagraża ich życiu, lub zdrowiu. Organizuje kursy samoobrony dla kobiet.
Porady psychologa i pedagoga udzielane są pn.-sb. godz. 7.00-21.00, prawnik przyjmuje w pn. godz. 8.00 – 11.00 i czw. 14.00 -18.00. Ośrodek prowadzi również grupę wsparcia i psychoedukacji dla kobiet ofiar przemocy oraz grupę socjoterapeutyczną dla dzieci.

2) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”
 

3) Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
ul. Partyzantów 57, I piętro
22-400 Zamość

Możliwe formy kontaktu: osobisty w siedzibie ośrodka, telefoniczny, mailowy
i listowy (poczta tradycyjna)
Tel. 887 219 361, 783 510 310
e-mail: zamosc.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl,
www.stowarzyszeniebonafides.pl

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej jest to ośrodek pomocy pokrzywdzonym
przestępstwem. W ramach Centrum można uzyskać bezpłatną pomoc.