Informacje dla osób z problemami zdrowia psychicznego

Wykaz organizacji, instytucji i placówek świadczących pomoc:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ZAMOŚCIU
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych
Zamość, ul. Partyzantów 5
Zespół Leczenia Środowiskowego tel. 84 627 11 15, tel/fax 84 638 42 56

SP WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY
ul. Klasztorna 2 tel. 84 618 80 20
Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych

SP ZOZ SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
ul. Abramowicka 2, tel. 81 744 14 55
Oddział Dzienny Psychiatryczny
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

SP SZPITAL KLINICZNY W LUBLINIE
ul. Głuska 1 tel. 81 745 33 92
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży