Informacje dla osób z problemem alkoholowym

Wykaz organizacji, instytucji i placówek świadczących pomoc:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w ZAMOŚCIU
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 84 627 16 16, tel/fax 84 638 42 56

SP WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY w RADECZNICY
Oddział odwykowy
ul. Klasztorna, tel. 84 618 80 05

SP ZOZ OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ w LUBLINIE
ul. Karłowicza, tel. 81 532 29 79

SP ZOZ SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. Prof. M. Kaczyńskiego
w LUBLINIE
ul. Abramowicka, tel. 81 744 14 55
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

SP ZOZ w ŁUKOWIE
ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3
Oddział odwykowy, tel. 25 798 20 00

SP ZOZ w LUBARTOWIE
ul. Słowackiego 7
Oddział odwykowy, tel. 81 855 20 06

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rynek Wielki 13, pok 201,  22-400 Zamość
tel. 84 677 24 92, tel. 677 24 93
www.bip.zamosc.um.gov.pl
godz. pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30,
wtorek 8.00 – 16.30, piątek 7.30 – 15.00.

Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wniosek w tej sprawie może złożyć każdy: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, pracodawca, instytucja.
Członkowie Komisji motywują do leczenia, udzielają informacji oraz wsparcia, prowadzą mikroedukację w zakresie problemów alkoholowych.