Klub Abstynenta

Kluby organizują mityngi dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, spotkania i zabawy okolicznościowe, rocznice abstynenckie, rodzinne obozy terapeutyczne, udzielają wsparcia i pomocy w procesie zdrowienia.

Klub Abstynenta „Wiarus”
ul. Peowiaków 66, 22-400 Zamość, tel. 84 627 15 00
www.klub-wiarus.pl