Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji w Zamościu

Klub „Bratek” jest miejscem, do którego zapraszamy osoby po kryzysach psychicznych. Spotykają się tu ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba.

Raz w tygodniu  w poniedziałek o godzinie 11.00 odbywają się spotkania grupowe prowadzone przez lekarza lub psychologa. Celem tych spotkań jest wsparcie uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, jakich doświadczają w codziennym życiu.

Dotykane zagadnienia dotyczą  radzenia sobie z chorobą  i jej objawami, własnej samodzielności, relacji z innymi ludźmi, podejmowanych aktywności, gospodarowania środkami finansowymi, sposobów spędzania czasu.

Jedna z osób przychodzących do klubu  powiedziała: ”osoba chora potrzebuje wsparcia w radzeniu sobie z życiowymi kryzysami, wsparcia by nie izolować się od ludzi”

Co daje udział w klubie?

Przychodząc do klubu:

  • spędzasz czas w towarzystwie innych ludzi
  • możesz nawiązać przyjaźnie i znajomości
  • masz możliwość porozmawiania o ważnych dla ciebie sprawach
  • wprowadzasz w swoje życie więcej aktywności
  • wzmacniasz swoją samodzielność  i budujesz większe poczucie realności

„ Przychodzę tu, by spędzić czas w towarzystwie innych, by mieć lepsze samopoczucie. Łatwiej mi tu rozmawiać z  ludźmi niż poza klubem. Moje życie nabrało więcej sensu.” Andrzej
„Przez udział w klubie bardziej otworzyłem się na świat.”  Krzysztof
„Przychodząc do klubu przestałam zamykać się tylko w domu. Zmobilizowałam się do podejmowania codziennych obowiązków. Dowiedziałam się więcej  na temat choroby” Z.

Czasem warto spróbować i wejść w nowe sytuacje. Wyjść naprzeciw tego, co dla nas nowe i nieznane. Pewien chłopak napisał kiedyś takie słowa „‘Wiara góry przenosi’ (…).  Dla nas doświadczonych przez los wiara oznacza  wiarę w samego siebie, którą utraciliśmy idąc wzdłuż drogi życiowej. Ja spróbowałem uwierzyć w siebie ponownie, to nic nie boli, gwarantuję. Nie wystarczy tylko powiedzieć: „wierzę w siebie” –  to nie tak, trzeba też dowodów na to, że  zaufało się sobie jeszcze raz. (…) Czasami umysł potrzebuje zmian, nowych ludzi i nowego otoczenia.”

Kilka wskazówek dla rodziców i opiekunów

By pomóc osobie chorej warto uświadomić sobie, iż schizofrenia jest  poważną chorobą, wymagającą specjalistycznego leczenia. Można ją  opanować przez połączenie podawania leków przeciwpsychotycznych i terapię psychospołeczną.  Pewne jej elementy  realizujemy w Klubie „Bratek”.

By złagodzić  przebieg schizofrenii  ważne są relacje z osobą  chorą. Warto wiedzieć, że:

  • po ostrej fazie choroby pacjenci są mniej aktywni i skuteczni w działaniu. Nie wynika to z lenistwa, lecz jest rezultatem schorzenia.
  • Osobom chorym trudno selekcjonować dopływające do nich informacje, dlatego należy starać się unikać poddawania ich nadmiernej stymulacji, przyzwalając na dostatecznie długie okresy izolacji
  • Pacjenci i ich krewni powinni znaleźć złoty środek między nadmiernymi, a niewystarczającymi wymaganiami. Chorych nie należy  obarczać zbyt wieloma obowiązkami, lecz nie wolno dopuścić, by tracili nabyte umiejętności przez ich niewykorzystywanie
  • Jeżeli u pacjenta w przebiegu schizofrenii  występują urojenia lub halucynacje z zasady nie należy im zaprzeczać, bowiem w ostrej fazie choroby doznania te pojawiają się jako rzeczywiste. Bardziej pomocne jest  zadbanie, by zapewnić  choremu leczenie psychiatryczne
  • Ważne znaczenie ma nawiązywanie prze krewnych prostego i przejrzystego kontaktu z chorym członkiem, unikanie nadmiernego krytycyzmu i zbyt jaskrawego okazywania uczuć

Pacjenci bardzo potrzebują pomocy ze strony rodziny, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zwłaszcza w początkowym okresie trwania choroby nie rozpoznają  oznak wskazujących na jej nawrót. Często jedynie krewni mogą postarać się o rozpoczęcie  leczenia lub zapewnić przestrzeganie terapii podtrzymującej.

Bardzo dużą rolę w życiu pacjentów ze schizofrenią odgrywają czynniki społeczne, dlatego też kluczowe znaczenie ma współpraca  ich rodzin w prowadzeniu leczenia.