Kontakt

ul. Kilińskiego 68g
22-400 Zamość
tel. 84 6271115
fax 84 6384256

– sprawy związane z rejestracją pacjentów:
e-mail: rejestracja@czp-zamosc.pl

– sprawy związane z leczeniem i terapią:
e-mail: przychodnia@czp-zamosc.pl

– sprawy związane z działalnością stowarzyszenia:
e-mail: stowarzyszenie@czp-zamosc.pl

Nr konta: 79 1020 5356 0000 1802 0115 2677

[si-contact-form form=’1′]

Polityka RODO
Informujemy, iż Administratorem danych jest Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Zamościu przy ul. Partyzantów5; 22-400 Zamość. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: przychodnia@czp-zamosc.pl; stowarzyczenie@czp-zamosc.pl formularz kontaktowy pod adresem (https://www.czp-zamosc.pl/kontakt) telefonicznie (84) 62 711 15; (84) 62 716 16.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.