ODPR

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Leczenie jest dobrowolne. Przyjęcie do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza rodzinnego (na druku skierowania do szpitala psychiatrycznego) i późniejszej kwalifikacji lekarza psychiatry Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego.

Podczas rozmowy z lekarzem Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego następuje kwalifikacja do leczenia w ODPR i ustalany jest termin przyjęcia. Pacjent otrzymuje do przeczytania regulamin Oddziału oraz informację na czym polega leczenie.

W dniu w którym zostało ustalone przyjęcie należy zgłosić się o godz. 8.00 ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz dokumentacją leczenia psychiatrycznego.

Leczenie nie polega tylko na zażywaniu leków, ale na przywracaniu funkcjonowania w życiu społecznym i/lub zawodowym

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny zapewnia pomoc:

-osobom z zaburzeniami psychicznymi, głownie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, CHAD oraz zaburzeń psychicznych na podłożu organicznych uszkodzeń mózgu, w tym:
-osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia
-osobom potrzebującym krótkoterminowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby
-osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej
-osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia OUN/choroby

Terapia i leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Zamościu jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00

Proponujemy: psychoedukację, trening umiejętności społecznych, trening lekowy, trening społeczny- nabywanie umiejętności selektywnego gromadzenia informacji, terapię grupową, socjoterapię, grupę wsparcia, arteterapię, biblioterapię, ergoterapię, ludoterapię, psychogimnastykę, treningi relaksacyjne, higieniczne, kulinarne oraz wycieczki i wyjścia do miasta.

Jest to bardzo nowoczesna forma terapii, polecana szczególnie dla osób, które przebyły długie leczenie szpitalne lub osób, które chciałyby popołudniu
i w weekendy przebywać z rodziną a wymagają intensywniejszych oddziaływań terapeutycznych niż proponuje leczenie ambulatoryjne.

Zajęcia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym prowadzone są przez lekarza psychiatrę, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarki.

Jeśli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu:

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 68g
Tel. (84) 62 711 15