Program FreD Goes Net w Zamościu – 2022 rok

Program FreD Goes Net w Zamościu – 2022 rok 

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza do udziału w programie FreD Goes Net.

Jest to program wczesnej, krótkiej interwencji dla młodych osób, które mają problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków uzależniających. Zapraszamy osoby w wieku od 14 do 21 roku życia – mieszkańców miasta Zamość oraz osoby, które uczą się lub studiują w szkołach i uczelniach zamojskich.
Udział w programie jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmują trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz IzabellaKwiatkowska, nr tel. 603 757 114.

Szanowni Rodzice, Pedagodzy, Policjanci, Kuratorzy sądowi
„Możecie pomóc, kierując do Programu Fred goes net”
Program jest współfinansowany z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program FreD Goes Net w Zamościu – 2022 rok została wyłączona

Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień
funkcjonuje w 2022 roku na terenie
Akademii Zamojskiej, ul. Pereca 2, parter, sala nr 1
Punkt jest czynny we wtorki od godz. 12.00 do 15.00
Dyżury pełnią Specjaliści Terapii Uzależnień:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska
Zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego:
nr tel. 603 757 114
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień została wyłączona

Oferta pomocy dla całej rodziny w 2022 roku.

O G Ł O S Z E N I E
w 2022 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
są zaplanowane do realizacji następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy psychologicznej dla Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”
5. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:
Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616
Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Oferta pomocy dla całej rodziny w 2022 roku. została wyłączona