PROJEKTY

PROJEKTY

W ramach współpracy i przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta Zamość
realizowano:

Programy zdrowotne:

ZSOZP od 2009 roku kieruje dodatkową bezpłatną ofertę do mieszkańców
miasta Zamość w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Na terenie przychodni – Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu są
realizowane:

Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych współfinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym – Warto żyć inaczej
  • Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii – W drodze do autonomii
  • Program pomocy psychologicznej w rozwoju osobistym dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) – Sztuka życia
  • Program redukcji szkód dla osób uzależnionych od alkoholu, które nie kwalifikują się do udziału w programie behawioralno-poznawczym – Razem Lepiej (do 2016 roku)
  • Od 2017 roku W CZP w Zamościu jest realizowany Program ograniczania picia – dla osób pijących alkohol szkodliwie, osób uzależnionych od alkoholu nieakceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii.

W przeszłości realizowano również następujące programy:

  • Program pomocy psychospołecznej dla rodzin współfinansowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym – Razem Łatwiej.
  • Obozy terapeutyczne organizowane na Roztoczu od 2003 roku w ostatnim tygodniu sierpnia pod nazwą Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe. Oferta była skierowana do rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą terapeutyczną Poradni Leczenia Uzależnień. Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe umożliwiały uczestnikom wypoczynek połączony z udziałem w programie terapeutycznym. Udział w obozie był bezpłatny dla mieszkańców miasta Zamość oraz dla mieszkańców z terenu gminy Zamość po uzyskaniu przez stowarzyszenie wsparcia finansowego ze strony budżetu gminy Zamość.
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. problemów narkotykowych. Zadanie adresowane do mieszkańców miasta Zamość było realizowane od 2007 roku w oparciu o porozumienie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu zawarte przez stowarzyszenie w ramach kampanii „Uczelnia wolna od nałogów”. Corocznie z pomocy korzystało około 100 osób, porady były bezpłatne i anonimowe.
  • Program FreD Goes Net Od 2011 roku w Zamościu był realizowany program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków i/lub alkoholu FreD Goes Net. W programie brały udział osoby młode w wieku od 14 do 19 roku życia mające za sobą eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi. Udział w programie był bezpłatny.