Przychodnia

Ze względu na zmiany przepisów prawnych związanych z działalnością leczniczą od 2011 roku nie używa się nazwy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (skrót NZOZ). Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego aktualnie prowadzi działalność medyczną w formie podmiotu leczniczego pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.

Oferta placówki finansowana w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poniższe komórki
organizacyjne, w ramach których są udzielane nieodpłatnie usługi osobom ubezpieczonym.

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, która świadczy usługi dla osób z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. W PZP dla Dorosłych są realizowane następujące świadczenia:
– Porady lekarskie: diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne oraz sesje psychoterapii
grupowej
– Porady psychologiczne diagnostyczne, porady psychologiczne, sesje psychoterapii
indywidualnej

2. Poradnia Leczenia Uzależnień, która świadczy usługi dla osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także dla osób z uzależnieniami
behawioralno-poznawczymi (hazard, siecioholizm, gry komputerowe) i inne.
W Poradni Leczenia Uzależnień są realizowane następujące świadczenia:
– Porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne i kolejne
– Porady terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoedukacyjne, sesje
psychoterapii grupowej
Ze względu na limitowanie usług terapeutycznych kontrakt z NFZ nie pokrywa potrzeb w w/w zakresie. W ramach psychoterapii grupowej są realizowane zajęcia psychoedukacyjne oraz podstawowe programy psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i dla osób współuzależnionych.W ofercie placówki finansowanej przez NFZ nie ma programu psychoterapii grupowej dla
osób uzależnionych od narkotyków, ani ich rodzin.

3. Zespół Leczenia Środowiskowego – jest to zespół specjalistów terapii środowiskowej
oraz terapeutów środowiskowych, który obejmuje pomocą osoby z zaburzeniami
psychicznymi w środowisku zamieszkania. Praca zespołu jest ukierunkowana na udzielanie
wsparcia pacjentom oraz ich rodzinom.

Do 2010 roku funkcjonował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

W NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu udzielane były bezpłatnie porady dla
osób ubezpieczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do 2010
roku funkcjonowały następujące poradnie:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Porad udzielali specjaliści:

lekarze psychiatrzy i psycholodzy
terapeuci uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
terapeuci uzależnień od narkotyków i innych substancji
logopedzi