Poradnia Leczenia Uzależnień

Od dnia 01.01.2009r. w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu funkcjonuje jedna Poradnia Leczenia Uzależnień, która powstała po połączeniu Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień Lekowych.

Oferta pomocy Poradni Leczenia Uzależnień obejmuje usługi z zakresu obu w/w poradni i jest kierowana do osób z problemem alkoholowym, narkotykowym, do hazardzistów, osób uzależnionych od internetu…, itd. jak też do osób z problemem współuzależnienia.

Do Poradni Leczenia Uzależnień nie jest wymagane skierowanie.

 

Jeżeli chcesz przestać pić, brać, grać… jeżeli zależy Ci na kimś bliskim, kto ma taki problem… przyjdź!!!

Kadra:

1. W sprawach związanych przede wszystkim z narkotykami, dopalaczami, hazardem oraz innymi uzależnieniami pomocy udzielają:

mgr Anna Górska – Psycholog, certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
mgr Izabella Kwiatkowska – certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

2. W sprawach związanych przede wszystkim z alkoholem, hazardem oraz innymi uzależnieniami pomocy udzielają:

mgr Ewa Chmiel – certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Figurska – certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Wojciech Kurzępa – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji
mgr Edwin Pałyga – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji
mgr Anna Pupeć – Psycholog, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Więckowska – Psycholog, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Możliwość komentowania jest wyłączona.