Poradnia Leczenia Uzależnień

Od dnia 01.01.2009r. w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu funkcjonuje jedna Poradnia Leczenia Uzależnień, która powstała po połączeniu Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień Lekowych.

Oferta pomocy Poradni Leczenia Uzależnień obejmuje usługi z zakresu obu w/w poradni i jest kierowana do osób doświadczających problemów z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, inne substancje), do osób z doświadczeniem zachowań hazardowych, osób problematycznie używających nowych technologii (Internet, smartfon, social media itp.), itd. Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje również profesjonalną pomoc rodzinom osób uzależnionych i ich bliskim (tzw. współuzależnienie, DDA).

W Poradni Leczenia Uzależnień realizowane są sesje diagnostyczne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej. W ofercie znajdują się również: Program Ograniczania Picia, Program Psychoterapii Pogłębionej dla osób uzależnionych, Program Redukcji Szkód, Program pomocy psychologicznej dla DDA.

Do Poradni Leczenia Uzależnień nie jest wymagane skierowanie.

Jeżeli chcesz przestać pić, brać, grać… jeżeli zależy Ci na kimś bliskim, kto ma taki problem… przyjdź!!!

Kadra:

1. W sprawach związanych przede wszystkim z narkotykami, dopalaczami, hazardem oraz innymi uzależnieniami pomocy udzielają:

mgr Anna Górska – Psycholog, certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
mgr Izabella Kwiatkowska – certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

2. W sprawach związanych przede wszystkim z alkoholem, hazardem oraz innymi uzależnieniami pomocy udzielają:

mgr Ewa Chmiel – certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Figurska – certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Wojciech Kurzępa – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji
mgr Edwin Pałyga – Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Anna Pupeć – Psycholog, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Więckowska – Psycholog, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień