Zespół Leczenia Środowiskowego

Od lipca 2014 roku w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu rozpoczął funkcjonowanie Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowa jednostka obejmuje swoim działaniem osoby chore psychicznie, niesie wsparcie pacjentom oraz ich rodzinom. W skład zespołu terapeutycznego ZLŚ wchodzą: lekarze specjaliści psychiatrzy, psycholodzy oraz terapeuci środowiskowi.