Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

W ramach leczenia ambulatoryjnego są realizowane

Usługi lekarskie:
* diagnostyka psychiatryczna
* poradnictwo
* farmakoterapia
* psychoedukacja
* psychoterapia indywidualna
* wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

W Poradni można uzyskać skierowanie do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego czy detoksykacyjnego.

Lekarze
Filip Kościuszko – Specjalista Psychiatra
Dorota Łątkowska – Specjalista Psychiatra
Marzena Serafin – Specjalista Psychiatra
Agnieszka Lis – Specjalista Psychiatra

Usługi psychologiczne
* diagnoza psychologiczna
* pomoc terapeutyczna
* poradnictwo
* psychoterapia indywidualna

Do psychologa obowiązuje skierowanie i zaleca się uzgodnienie terminu wizyty, do lekarzy psychiatrów nie jest wymagane skierowanie.

Psycholodzy
mgr Anna Górska – Psycholog
mgr Edwin Pałyga – Psycholog
mgr Anna Pupeć – Psycholog Kliniczny
mgr Zbigniew Chmielewski – Specjalista Psycholog Kliniczny
mgr Ewa Więckowska – Psycholog
mgr Elżbieta Chmielewska – Psycholog Kliniczny,
mgr Romuald Sawoniewicz – Psycholog kliniczny,
mgr Agata Pastuszak – Psycholog,
mgr Izabela Pałyga – Psycholog,
mgr Anna Oleszczuk-Sawoniewicz – Psycholog
mgr Renata Czuwara – Psycholog kliniczny
mgr Katarzyna Stecka -Psycholog