Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

W ramach leczenia ambulatoryjnego są realizowane.

Usługi lekarskie:
* diagnostyka psychiatryczna
* poradnictwo
* farmakoterapia
* psychoedukacja
* psychoterapia indywidualna
* wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

W Poradni można uzyskać skierowanie do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego czy detoksykacyjnego.

Lekarze
Filip Kościuszko – Specjalista Psychiatra
Dorota Łątkowska – Specjalista Psychiatra
Marzena Serafin – Specjalista Psychiatra

Usługi psychologiczne
* diagnoza psychologiczna
* pomoc terapeutyczna
* poradnictwo
* psychoterapia indywidualna

Do psychologa obowiązuje skierowanie i zaleca się uzgodnienie terminu wizyty, do lekarzy psychiatrów nie jest wymagane skierowanie.

Psycholodzy
mgr Anna Górska – Psycholog
mgr Edwin Pałyga – Psycholog
mgr Anna Pupeć – Psycholog Kliniczny
mgr Zbigniew Chmielewski – Specjalista Psycholog Kliniczny, Psychoterapeuta
mgr Ewa Więckowska – Psycholog
mgr Elżbieta Chmielewska – Psycholog Kliniczny, Psychoterapeutka
mgr Romuald Sawoniewicz – Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
mgr Agata Pastuszak – Psycholog
mgr Izabela Pałyga – Psycholog
mgr Anna Oleszczuk-Sawoniewicz – Psycholog, Psychoterapeutka
mgr Ewelina Konieczna – Psycholog
mgr Ewa Zybała – Psycholog, Psychoterapeutka
mgr Wojciech Kurzępa – Psycholog