Poradnia Dla dzieci i młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego –

II poziom referencyjny w Zamościu funkcjonuje od 1 lipca 2022 roku.

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
Adres: ul. Kilińskiego 68g, 22-400 Zamość, Tel: 84 6271115

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego – II poziom referencyjny w Zamościu udziela świadczeń dzieciom przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieciom i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a także młodzieży kształcącej się w szkołach ponad podstawowych do ich ukończenia oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym.

W Centrum jest możliwość przeprowadzenia diagnozy lekarskiej – psychiatrycznej, diagnozy psychologicznej, a także objęcia pacjenta psychoterapią indywidualną i objęcia rodziny terapią systemową oraz psychoterapią grupową.

Pierwszy kontakt w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu ma charakter diagnostyczno-terapeutyczny. W wyniku spotkań z psychologiem (max.5 wizyt) lub w wyniku porad lekarskich diagnostycznych (max.3 wizyty) zostaje podjęta decyzja o dalszym postępowaniu terapeutycznym – psychoterapii, konsultacji z lekarzem psychiatrą, konieczności diagnozy psychologicznej lub o innej koniecznej formie pomocy.

Ze wsparcia Centrum mogą skorzystać dzieci i młodzież, które doświadczają trudności emocjonalnych (np. objawów lękowych, ataków paniki, obniżenia nastroju, doświadczenia kryzysowej sytuacji), a także trudności w relacjach interpersonalnych oraz z różnymi innymi trudnościami natury psychologicznej, psychiatrycznej. Z opieki mogą skorzystać osoby, które opuściły szpital psychiatryczny i potrzebują kontynuacji psychoterapii oraz wymagają wizyt u lekarza psychiatry.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu dla dzieci i młodzieży świadczy usługi w następującym zakresie:

Porada Lekarska Diagnostyczna/ Terapeutyczna – przeznaczona dla dzieci i młodzieży porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terepeutyczny. Ma na celu ustalenie rozpoznania i opracowanie planu terapeutycznego (np. dalsze zalecenia, wdrożenie farmakoterapii).

Porada Psychologiczna Diagnostyczna – przeznaczona dla dzieci i młodzieży rozpoczynająca proces lub weryfikująca proces diagnostyczno terapeutyczny. Celem jest pogłębienie diagnozy funkcjonalnej z I poziomu referencyjnego,wykonana na zlecenie lekarza psychiatry udzielana z wykorzystaniem metod klinicznych (wywiad, obserwacja, rozmowa) bądź też wystandaryzowanych narzędzi psychologiczny zakończona przekazaniem diagnozy, zaleceń lub planu terapeutycznego.

Sesje psychoterapii – przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin będących również w sytuacji kryzysowej. Sesje odbywają się regularnie, a w ich trakcie realizowane są wspólnie określone cele Istnieje możliwość uczestniczenia w psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży.

Jak zapisać dziecko na wizytę?
Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę należy umówić się do psychologa lub lekarza psychiatry, żeby rozpocząć proces diagnostyczno terapeutyczny. Następnie na podstawie planu terapeutycznego ułożonego pod konkretnego pacjenta będzie możliwa dalsza pomoc
(tj. psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna, psychoterapia grupowa, farmakoterapia).
Nie jest wymagane skierowanie.

Co należy zabrać na wizytę?
Planując wizytę w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

• dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego,
• książeczki zdrowia dziecka,
• nr PESEL dziecka,
• koniecznie opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niezbędne wyniki badań, wypisy ze szpitala.

Pacjenci mogą skorzystać nieodpłatnie z usług psychologicznych oraz porad lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży:

dr nauk medycznych Gustaw Kozak – Specjalista Psychiatra ds. Dzieci i Młodzieży

W ramach leczenia ambulatoryjnego są realizowane

Usługi lekarskie:

• diagnostyka psychiatryczna
• poradnictwo
• farmakoterapia
• psychoedukacja
• psychoterapia indywidualna
• wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

W Poradni można uzyskać skierowanie do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego czy detoksykacyjnego.
Można uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki psychiatrycznej, szczególnie ADHD. Oferta obejmuje także kompleksowe leczenie farmakologiczne oraz terapię rodzin dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych.

Psycholodzy:
mgr Elżbieta Chmielewska – Psycholog Kliniczny, Psychoterapeutka
mgr Izabela Pałyga – Psycholog
mgr Joanna Gruszka – Psycholog
mgr Marta Ułaś – Psycholog, Psychoterapeutka
mgr Nina Oktaba – Psycholog
mgr Piotr Greszta – Psycholog
mgr Romuald Sawoniewicz – Psycholog Kliniczny, Psychoterapeuta
mgr Diana Kurzępa-Wiśniewska – Psycholog, Psychoterapeutka

W ramach kontraktu z NFZ zapewniona jest opieka psychologiczna.

Regulamin Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży