Formy działalności

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez jednostki organizacyjne: Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu oraz Klub Bratek

  • zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób chorych i ich rodzin,
  • grupy wsparcia oraz poradnictwo specjalistyczne
  • grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób chorujących na zaburzenia z kręgu schizofrenii
  • ośrodek wsparcia i aktywizacji dla osób niepełnosprawnych psychicznie pod nazwą „KLUB BRATEK”