Zarząd

 

Skład Zarządu od 29 marca 2017:
Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Anna Górska – Wiceprezes Zarządu
Filip Kościuszko – Wiceprezes Zarządu
Bożena Panasiewicz – Skarbnik Zarządu
Edwin Pałyga – Sekretarz Zarządu

Skład Zarządu od 30 marca 2014:
Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Anna Górska – Wiceprezes Zarządu
Filip Kościuszko – Wiceprezes Zarządu
Bożena Panasiewicz – Skarbnik Zarządu
Teresa Tkaczyk – Sekretarz Zarządu

Skład Zarządu od 30 marca 2011:
Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Anna Górska – Wiceprezes Zarządu
Filip Kościuszko – Wiceprezes Zarządu
Albina Bochen – Skarbnik Zarządu
Teresa Tkaczyk – Sekretarz Zarządu

Wcześniej Zarząd reprezentowali:
Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Anna Górska – Wiceprezes Zarządu
Bożena Stanek – Wiceprezes Zarządu
Albina Bochen – Skarbnik Zarządu
Teresa Tkaczyk – Sekretarz Zarządu