Zagrożenie Siecioholizmem

Opierając się na kryteriach diagnostycznych uzależnień wg ICD-10 można przyjąć za dr n. med. Bohdanem T. Woronowiczem, że, uzależnienie od Internetu/komputera można rozpoznawać wówczas, kiedy w okresie ostatniego roku stwierdza się obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy:

  1. silną potrzebę lub poczucie przymusu korzystania z Internetu lub komputera,
  2. subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z Internetem/komputerem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od tej czynności oraz nad czasem, który się jej poświęca,
  3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu/komputera, niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do komputera,
  4. spędzanie coraz większej ilości czasu w Internecie/przy komputerze w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio osiągane było w znacznie krótszym czasie,
  5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz Internetu/komputera,
  6. korzystanie z Internetu/komputera pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze tą czynnością.

Polecana strona: www.siecioholizm.eu