Programy realizowane w 2019 roku.

Programy realizowane w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:

Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych

Program pomocy psychologicznej w rozwoju osobistym dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika

Program Ograniczania Picia

Program Redukcji Szkód

Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym

Ponadpodstawowy program dla osób współuzależnionych

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Programy realizowane w 2019 roku. została wyłączona

Ponadpodstawowy program dla osób współuzależnionych

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamość, osób pełnoletnich zarejestrowanych w Poradni Leczenia Uzależnień, które ukończyły podstawowy program terapii dla osób współuzależnionych oraz dla osób, które ukończyły poprzednie edycje programu ale w wyniku okoliczności życiowych wróciły do dezadaptacyjnych wzorców zachowania.
Cele programu:
• Zrozumienie schematów swojego postępowania w związku ze współuzależnieniem.
• Uzyskanie świadomości własnych potrzeb, nabycie umiejętności wyznaczania i konsekwentnego realizowania celów życiowych.
• Dostrzeżenie własnych uczuć, myśli i potrzeb.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ponadpodstawowy program dla osób współuzależnionych została wyłączona

Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, rodziców i dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków, szkodliwie używających i eksperymentujących z narkotykami i/lub z problemem tzw. podwójnej diagnozy.
Cele programu:
• Zapewnienie pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem narkotykowym i/lub problemem tzw. podwójnej diagnozy (narkotyki i zaburzenia psychiczne).
• Psychoedukacja uczestników programu,
• Udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego,
• Nauka nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych związanych z sytuacją kryzysu spowodowanego używaniem narkotyków i nawrotu psychozy,
• Modelowanie relacji uczestników programu z chorym członkiem rodziny,
• Podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji, przełamywania barier i schematów.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym została wyłączona