Program Redukcji Szkód

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Zamość, którzy są głęboko uzależnieni od alkoholu. Program Redukcji szkód pozwala na pracę terapeutyczną osobom, które mają problem z utrzymywaniem abstynencji.
Cele programu:
• Ograniczenie szkód zdrowotnych psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.
• Wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę wzoru picia,
• Zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
• Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Redukcji Szkód została wyłączona

Program Ograniczania Picia

Program jest adresowany do mieszkańców miasta Zamość, osób, które piją w sposób szkodliwy lub są uzależnione od alkoholu, szczególnie bez przeciwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu, nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii, w początkowej fazie uzależnienia, z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia, doświadczających mniejszej ilości problemów związanych z używaniem alkoholu, lepiej funkcjonujących społecznie, młodszych.
Cele programu:
• Ograniczenie przez uczestników ilości wypijanego alkoholu łącznie i w czasie jednej okazji picia (zapobieganie upijaniu się).
• Zmniejszenie częstotliwości picia alkoholu i upijania się oraz rezygnacja z picia w sytuacjach wysokiego ryzyka (abstynencja punktowa).
• Budowa i wzmacnianie motywacji i umiejętności niezbędnych do wdrożenia zmiany i jej podtrzymania.
• Wzmocnienie poczucia własnej skuteczności.
• Wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Ograniczania Picia została wyłączona

Program pomocy psychologicznej w rozwoju osobistym dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika

Program jest skierowany do mieszkańców miasta Zamość, pełnoletnich, dotkniętych doświadczeniem życia w rodzinie alkoholowej i wynikającą z niej dysfunkcją objętych pomocą terapeutyczną Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Będzie to grupa koedukacyjna, której uczestnikami będą mężczyźni i kobiety.
Kryterium wiekowe – od 20 roku życia
Dla osób uzależnionych- ukończona terapia podstawowa i ugruntowana abstynencja- minimum 2 lata.
Dla osób współuzależnionych- ukończona terapia podstawowa czyli przepracowany problem współuzależnienia.
Osoby uczestniczące w grupie nie mogą znajdować się w kryzysowej sytuacji zdrowotnej ani życiowej.
Cele programu:
• Rozstanie się z dzieciństwem.
• Zmiana obrazu samego siebie.
• Uporządkowanie aktualnego własnego życia.
• Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i rozwój osobisty.
• Wzrost poczucia własnej wartości oraz szacunku do siebie.
• Zwiększenie umiejętności interpersonalnych.
• Zwiększenie świadomości własnych uczuć, myśli i zachowań.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program pomocy psychologicznej w rozwoju osobistym dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika została wyłączona