Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień
funkcjonuje w 2022 roku na terenie
Akademii Zamojskiej, ul. Pereca 2, parter, sala nr 1
Punkt jest czynny we wtorki od godz. 12.00 do 15.00
Dyżury pełnią Specjaliści Terapii Uzależnień:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska
Zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego:
nr tel. 603 757 114
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień została wyłączona

Oferta pomocy dla całej rodziny w 2022 roku.

O G Ł O S Z E N I E
w 2022 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
są zaplanowane do realizacji następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy psychologicznej dla Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”
5. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:
Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616
Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Oferta pomocy dla całej rodziny w 2022 roku. została wyłączona

Filmowe Spotkania z Psychologią w Zamościu

 

Filmowe Spotkania z Psychologią

w Zamościu

Tego lata możesz wyruszyć w niezwykłą podróż przez tajniki kina i zakamarki ludzkiej psychiki. W ramach Filmowych Spotkań z Psychologią w Zamościu obejrzysz doskonałe filmy i posłuchasz komentarza specjalistów.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona. By wziąć udział w spotkaniu filmowo-dyskusyjnym należy pobrać wejściówkę w kasie CKF Stylowy Zamość.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Filmowe Spotkania z Psychologią w Zamościu została wyłączona