Program FreD Goes Net w Zamościu – 2021 rok

Program FreD Goes Net w Zamościu – 2021 rok

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2021 roku po raz kolejny jest realizatorem programu FreD Goes Net.

Jest to program wczesnej, krótkiej interwencji dla młodych osób, które mają problemy w związku z używaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków.
Zapraszamy osoby w wieku od 14 do 21 roku życia – mieszkańców miasta Zamość oraz osoby, które uczą się lub studiują w szkołach i uczelniach zamojskich.
Udział w programie jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmują trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska, nr tel. 603 757 114.

Szanowni Rodzice, Pedagodzy, Policjanci, Kuratorzy sądowych
„Możecie pomóc – kierujcie do Programu Fred goes net”

Program jest współfinansowany z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program FreD Goes Net w Zamościu – 2021 rok została wyłączona

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień w 2021 roku

Bezpłatna pomoc – dyżury specjalistów ds. narkotyków

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień w 2021 roku
funkcjonuje na terenie

Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, parter, sala nr 1

Punkt jest czynny w poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00

Dyżury pełnią Specjaliści Terapii Uzależnień:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska

Zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego:
nr tel. 603 757 114

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień w 2021 roku została wyłączona

Programy terapeutyczne Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

Serdecznie zapraszamy, udział w programach terapeutycznych jest bezpłatny !

w 2021 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
są realizowane następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:

Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Programy terapeutyczne Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu została wyłączona