Ponadpodstawowy program dla osób współuzależnionych

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamość, osób pełnoletnich zarejestrowanych w Poradni Leczenia Uzależnień, które ukończyły podstawowy program terapii dla osób współuzależnionych oraz dla osób, które ukończyły poprzednie edycje programu ale w wyniku okoliczności życiowych wróciły do dezadaptacyjnych wzorców zachowania.
Cele programu:
• Zrozumienie schematów swojego postępowania w związku ze współuzależnieniem.
• Uzyskanie świadomości własnych potrzeb, nabycie umiejętności wyznaczania i konsekwentnego realizowania celów życiowych.
• Dostrzeżenie własnych uczuć, myśli i potrzeb.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ponadpodstawowy program dla osób współuzależnionych została wyłączona

Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, rodziców i dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków, szkodliwie używających i eksperymentujących z narkotykami i/lub z problemem tzw. podwójnej diagnozy.
Cele programu:
• Zapewnienie pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem narkotykowym i/lub problemem tzw. podwójnej diagnozy (narkotyki i zaburzenia psychiczne).
• Psychoedukacja uczestników programu,
• Udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego,
• Nauka nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych związanych z sytuacją kryzysu spowodowanego używaniem narkotyków i nawrotu psychozy,
• Modelowanie relacji uczestników programu z chorym członkiem rodziny,
• Podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji, przełamywania barier i schematów.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym została wyłączona

Program Redukcji Szkód

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Zamość, którzy są głęboko uzależnieni od alkoholu. Program Redukcji szkód pozwala na pracę terapeutyczną osobom, które mają problem z utrzymywaniem abstynencji.
Cele programu:
• Ograniczenie szkód zdrowotnych psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.
• Wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę wzoru picia,
• Zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
• Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Redukcji Szkód została wyłączona