Program FreD Goes Net w Zamościu – 2021 rok

Program FreD Goes Net w Zamościu – 2021 rok

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2021 roku po raz kolejny jest realizatorem programu FreD Goes Net.

Jest to program wczesnej, krótkiej interwencji dla młodych osób, które mają problemy w związku z używaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków.
Zapraszamy osoby w wieku od 14 do 21 roku życia – mieszkańców miasta Zamość oraz osoby, które uczą się lub studiują w szkołach i uczelniach zamojskich.
Udział w programie jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmują trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska, nr tel. 603 757 114.

Szanowni Rodzice, Pedagodzy, Policjanci, Kuratorzy sądowych
„Możecie pomóc – kierujcie do Programu Fred goes net”

Program jest współfinansowany z budżetu Miasta Zamość

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień w 2021 roku

Bezpłatna pomoc – dyżury specjalistów ds. narkotyków

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień w 2021 roku
funkcjonuje na terenie

Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, parter, sala nr 1

Punkt jest czynny w poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00

Dyżury pełnią Specjaliści Terapii Uzależnień:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska

Zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego:
nr tel. 603 757 114

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Programy terapeutyczne Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

Serdecznie zapraszamy, udział w programach terapeutycznych jest bezpłatny !

w 2021 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
są realizowane następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:

Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Terapia grupowa

Terapia grupowa
Zapraszamy i przyjmujemy zgłoszenia do nowej edycji – Grupy terapeutycznej prowadzonej metodą psychodramy wg Moreno. Czas trwania: październik 2020 do grudzień 2021
Grupa psychodramy to możliwość zagrania głównej roli w swoim życiu, to forma terapii i rozwoju osobistego angażująca nie tylko intelekt ale przede wszystkim ciało i emocje w doświadczeniu tu i teraz, w tym celu korzysta z m.in. symboli i metafor.
Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach: 16.00 – 19.00

Grupa przeznaczona jest dla osób, które:
• doświadczają trudności w relacjach z bliskimi i/lub w środowisku zawodowym;
• cierpią z powodu depresji, lęku, złości i innych silnych emocji;
• zmagają się z problemami zdrowotnymi, które najprawdopodobniej mają podłoże psychologiczne;
• czują się osamotnione i zagubione;
• nie akceptują siebie, mają niskie poczucie własnej wartości;
• chciałyby pogłębić rozumienie siebie i swoich relacji z ludźmi;
• chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujące związki;
• chciałyby lepiej radzić sobie ze stresem i niepewnością.

Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów:  psycholog Jadwiga Pańczyk psychiatra Filip Kościuszko.

 

Wznowienie dyżurów bezpośrednich w Punkcie I-K ds. Uzależnień

Uwaga !
od 1 września 2020 dyżury telefoniczne i bezpośrednie w Punkcie I-K ds. Uzależnień
nr tel. 603 757 114

 Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego podjął decyzję o wznowieniu  pracy bezpośredniej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym z zakresu problemów narkotykowych jak i utrzymaniu formy teleporady.
Od 1 września 2020r. zostanie wznowiona działalność Punktu I-K ds. Uzależnień na terenie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Specjaliści Terapii Uzależnień narkotykowych będą pełnić dyżury telefoniczne jak i bezpośrednie w poniedziałki od godz. 13.00 do 16.00.
Można dzwonić na nr telefonu:
603 757 114
Zapraszamy do skorzystania z teleporady – Anna Górska i Izabella Kwiatkowska

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uwaga ! od 4 maja 2020 dyżury telefoniczne w Punkcie I-K ds. Uzależnień

Uwaga !
od 4 maja 2020 dyżury telefoniczne w Punkcie I-K ds. Uzależnień
nr tel. 603 757 114

W związku z przedłużającym się stanem epidemii koronawirusem Covid-19 Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego podjął decyzję o wprowadzeniu pracy zdalnej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym z zakresu problemów narkotykowych do odwołania.
Od 4 maja 2020r. zostanie wznowiona działalność Punktu I-K ds. Uzależnień na terenie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Specjaliści Terapii Uzależnień narkotykowych będą pełnić dyżury telefoniczne w poniedziałki od godz. 12.00 do 16.00.
Można dzwonić na nr telefonu:
603 757 114
Zapraszamy do skorzystania z teleporady – Anna Górska i Izabella Kwiatkowska

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Niepokoi cię picie twoje lub twoi bliskich w dobie pandemii? Przeczytaj

Sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu. Do sięgania po alkohol skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia powodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich, niepokojem o pracę, zarobki a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, izolacją, ograniczeniem wolności, kontaktów z ludźmi, niepokojem o przyszłość, zburzeniem trwałych schematów funkcjonowania, nawyków, rytuałów

Zwiększone spożywanie alkoholu rodzi problemy zdrowotne i społeczne (obniżenie odporności organizmu, urazy fizyczne, obniżenie nastroju, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, zachowania ryzykowne, również te, które sprzyjają zakażeniom, itp), które trudniej teraz rozwiązywać z racji ograniczenia dostępności pomocy medycznej i psychologicznej

Problemowe spożywanie alkoholu zwiastuje wiele możliwych do zaobserwowania sygnałów:
• Zwiększa się częstotliwość spożywania alkoholu.
• Wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowo oraz łącznie w ciągu tygodnia, miesiąca.
• Picie staje się lekarstwem na poprawę nastroju, na stres, smutek, samotność, lęk, złość.
• Coraz częściej spożywanie alkoholu kończy się upiciem, złym samopoczuciem, zatruciem.
• Używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (tzw.
„klinowanie”).
• Pojawiają się „urwane filmy” – trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacji picia, mimo że osoba będąca pod wpływem alkoholu była aktywna, to nie pamięta, co robiła, mówiła, co się z nią działo.
• Alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach: w czasie pracy czy nauki, opieki nad dziećmi, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu, w okresie ciąży i karmienia piersią, itp.
• Pojawiają się negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu (zdrowotne, społeczne, psychologiczne, finansowe), a mimo to picie jest kontynuowane.
• Otoczenie sygnalizuje zaniepokojenie piciem i próbuje skłonić osobę pijącą do ograniczenia ilości i częstości spożywania alkoholu (najczęściej są to bliscy – rodzina, przyjaciele, którym zależy na osobie pijącej), a odpowiedzią osoby pijącej jest minimalizowanie problemu (nic się nie dzieje), racjonalizowanie picia (przedstawianie licznych powodów nadużywania alkoholu), unikanie rozmów o piciu, obwinianie otoczenia, agresja.

Jeśli jesteś zaniepokojony/zaniepokojona swoim piciem, możesz o tym porozmawiać:
• Zadzwoń do dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu: spis telefonów poradni znajduje się na stronie internetowej http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa

• Skorzystaj z możliwości autodiagnozy oraz indywidualnej osobistej pracy nad ograniczeniem picia za pomocą platformy internetowej oraz aplikacji https://e- pop.pl/
• Skontaktuj się telefonicznie z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście, dowiedz się czy możesz uzyskać tam wsparcie i w jakiej formie (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie, online)
• Skorzystaj z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00)
INFORMACJA DLA OSÓB BĘDĄCYCH W TRAKCIE LUB PO LECZENIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Pandemia powoduje przewlekły stres i wysoki poziom napięcia, może zatem podwyższać ryzyko nawrotu czynnego uzależnienia. Placówki leczenia uzależnienia prowadzą nadal terapię uzależnienia od alkoholu, choć musiały dostosować się do sytuacji epidemicznej, co oznacza zmianę formy kontaktu z pacjentami z bezpośredniego na telefoniczną lub online. Podobnie działają grupy samopomocowe i punkty konsultacyjne.

• Jeśli jesteś w trakcie leczenia uzależnienia w poradni terapii uzależnienia od alkoholu masz
możliwość kontynuacji terapii. W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień znajdziesz pod linkiem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
• Jeśli nie korzystałeś jeszcze z usług terapeutycznych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu, ale wpisany jesteś w kolejkę oczekujących i masz wyznaczony termin pierwszej wizyty, będziesz miał możliwość odbycia tej wizyty w poradni lub przez telefon/online W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią.
• Możesz skontaktować się z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście i dowiedzieć się czy możesz uzyskać tam wsparcie i o dostępną aktualnie formę wsparcia (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie)
• Możesz skorzystać z infolinii lub dyżuru online Anonimowych Alkoholików (tel. 801 033 242, https://www.aa.org.pl/main/contact_aa1.php), możesz też dołączyć do mitingu AA on-line https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line.
• Skorzystaj z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00)
• Możesz również skorzystać z jednej z następujących internetowych możliwości wsparcia dla
osób uzależnionych:
• Platforma internetowa oraz aplikacja: www.hh24.pl
• Platforma internetowa oraz aplikacja: www.nalogometr.pl

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB PIJĄCYCH PROBLEMOWO
Sytuacja pandemii może zaostrzać i uwypuklać problem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie. Mimo charakterystycznych dla aktualnej sytuacji epidemicznej ograniczeń bezpośrednich kontaktów z klientami instytucje świadczące pomoc rodzinie z problemem alkoholowym funkcjonują i można się do nich zwrócić z prośbą o rozmowę i poradę.

• Jeśli nie korzystałaś/nie korzystałeś jeszcze z usług poradni terapii uzależnienia od alkoholu z
powodu picia bliskiej Ci osoby, zadzwoń do poradni w okolicy Twojego zamieszkania i dowiedz się o możliwość umówienia wizyty i jej formę. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień znajdziesz pod linkiem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
• Jeśli jesteś w trakcie terapii „współuzależnienia” w poradni terapii uzależnienia od alkoholu, będziesz miała/miał możliwość kontynuacji terapii. W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią.
• Możesz skontaktować się z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście i dowiedzieć się czy możesz uzyskać tam wsparcie i o dostępną aktualnie formę wsparcia (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie)
• Możesz skorzystać z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00)
• Skorzystaj z internetowej formy mitingu grupy samopomocowej Al-Anon https://al- anon.org.pl/mityngi-polskojezyczne-internetowe/
• Możesz skorzystać z internetowej możliwości wsparcia dla bliskich osób uzależnionych: www.hh24.pl

Materiał opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UWAGA PACJENCI!

UWAGA PACJENCI!

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP stanu epidemii, który nadal utrzymuje się w całym kraju, Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu funkcjonuje w ograniczonym zakresie do odwołania.
W związku z tym nie są realizowane programy i spotkania terapii grupowej.
Zachęcamy Pacjentów do korzystania z indywidualnych porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych w formie teleporady, dzwoniąc pod nr 84 627 11 15 – Rejestracja CZP lub 84 627 16 16 – Poradnia Leczenia Uzależnień.

Nadmieniamy, że drogą telefoniczną można również uzyskać e-receptę.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zdrowia Psychicznego

KORONAWIRUS  – zmiany w realizacji programów

KORONAWIRUS  – zmiany w realizacji programów

 1. W dniu 12 marca 2020 roku Zarząd ZSOZP podjął decyzję o zawieszeniu spotkań psychoterapii grupowej na razie na okres od 13 do 25 marca 2020. Kontakty terapeutyczne indywidualne będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów.
 2. Z uwagi na uzyskaną informację, że Uczelnia Państwowa Szymona Szymonowica w Zamościu jest zamknięta dla wszystkich osób z zewnątrz zawieszamy do odwołania dyżury w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień.

Szanowni Państwo,

Po zmianie sytuacji epidemiologicznej w Polsce  będą sporządzone korekty harmonogramów realizowanych zadań oraz przekazane osobom zainteresowanym.

W imieniu Zarządu – Prezes Izabella Kwiatkowska

Z uwagi na pandemię COVID 19 ustalamy następujące zasady przyjęć

Szanowni Pacjenci

Z uwagi na pandemię COVID 19 ustalamy następujące zasady przyjęć

w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

 1. Przyjęcia powinny ograniczyć się do niezbędnych porad. Osoby przybywające z miejsc narażenia na zakażenie koronawirusem nie mogą korzystać z żadnych porad do czasu ukończenia 14 dniowej kwarantanny zaleconej przez władze rządowe.
 2. Na porady mogą przychodzić tylko osoby zdrowe tj. bez oznak gorączki, kaszlu, kataru, osłabienia. Należy stosować ogólne zalecenia władz sanitarnych dotyczące profilaktyki zakażenia koronawirusem.
 3. Przed wejściem do rejestracji należy zdezynfekować dłonie i dopiero potem pojedynczo wejść do rejestracji. W środku stać jak najdalej od personelu.
 4. W czasie oczekiwania na przyjęcie zaleca się zachowanie odległości ok 1 metra między osobami, można też oczekiwać poza budynkiem na kolejkę (przy rejestracji podawany jest przybliżony czas rozpoczęcia wizyty).
 5. Porady terapeutów, psychologów z wizytą bezpośrednią są ograniczone do wyjątkowych przypadków. Można skorzystać z porady telefonicznej.
 6. Numery telefonów
  1. Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz dla Dzieci 84 627 11 15
  2. Poradnia Leczenia Uzależnień w tym substancji psychoaktywnych 84 627 16 16
 7. Sprawy związane z leczeniem i terapią:

e-mail: przychodnia@czp-zamosc.pl

 1. Kontakt telefoniczny z rejestracją winien ograniczyć się do uzyskania niezbędnych informacji w czasie kilku minut, z możliwością zakończenia połączenia przez rejestrację.
 2. Wszelkie działania podjęte przez personel Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu są podporządkowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prosimy o dostosowanie się do nich.