Programy terapeutyczne realizowane w CZP w Zamościu w 2024 roku.

W 2024 roku w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu przy ul. KIlińskiego 68g są realizowane następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy psychologicznej dla osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”
5. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:
Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271115
Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

Programy terapeutyczne realizowane w CZP w Zamościu w 2023 roku

W 2023 roku w nowej siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu przy ul. KIlińskiego 68 g

są realizowane następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy psychologicznej dla osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”
5. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:
Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616
Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

Pomoc dla osób z Ukrainy w problemie uzależnienia od środków psychoaktywnych

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub przez ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny:  800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Materiał nadesłany

Program FreD Goes Net w Zamościu – 2022 rok

Program FreD Goes Net w Zamościu – 2022 rok 

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza do udziału w programie FreD Goes Net.

Jest to program wczesnej, krótkiej interwencji dla młodych osób, które mają problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków uzależniających. Zapraszamy osoby w wieku od 14 do 21 roku życia – mieszkańców miasta Zamość oraz osoby, które uczą się lub studiują w szkołach i uczelniach zamojskich.
Udział w programie jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmują trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz IzabellaKwiatkowska, nr tel. 603 757 114.

Szanowni Rodzice, Pedagodzy, Policjanci, Kuratorzy sądowi
„Możecie pomóc, kierując do Programu Fred goes net”
Program jest współfinansowany z budżetu Miasta Zamość

Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Bezpłatna pomoc w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. Uzależnień
funkcjonuje w 2022 roku na terenie
Akademii Zamojskiej, ul. Pereca 2, parter, sala nr 1
Punkt jest czynny we wtorki od godz. 12.00 do 15.00
Dyżury pełnią Specjaliści Terapii Uzależnień:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska
Zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego:
nr tel. 603 757 114
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość

Oferta pomocy dla całej rodziny w 2022 roku.

O G Ł O S Z E N I E
w 2022 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
są zaplanowane do realizacji następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”
3. Program ograniczania picia dla osób uzależnionych od alkoholu „POP”
4. Program pomocy psychologicznej dla Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”
5. Program pomocy dla osób uzależnionych „Redukcja szkód”

Zgłoszenia do grup i informacje:
Poradnia Leczenia Uzależnień – tel. 84 6271616
Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Filmowe Spotkania z Psychologią w Zamościu

 

Filmowe Spotkania z Psychologią

w Zamościu

Tego lata możesz wyruszyć w niezwykłą podróż przez tajniki kina i zakamarki ludzkiej psychiki. W ramach Filmowych Spotkań z Psychologią w Zamościu obejrzysz doskonałe filmy i posłuchasz komentarza specjalistów.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona. By wziąć udział w spotkaniu filmowo-dyskusyjnym należy pobrać wejściówkę w kasie CKF Stylowy Zamość.

Continue reading „Filmowe Spotkania z Psychologią w Zamościu”

Wakacje nad morzem

Wakacje nad morzem

Ze środków budżetu Miasta Zamość w 2021 r. realizowane są różne formy wakacyjne dla dzieci, w tym wypoczynek wyjazdowy. Wypoczynek jest nieodpłatny dla uczestnika. Adresowany jest do dzieci z grup ryzyka. Kwalifikację prowadzi Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. W tym roku wypoczynek zostanie zorganizowany w Jastrzębiej Górze w terminie od 8 do 19 sierpnia 2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie tel. 84 677 56 30 lub 84 677 56 32 w terminie do 22 lipca 2021 r.

 

 

Czy moje picie jest bezpieczne ?

Czy moje picie jest bezpieczne ?

Diagnoza problemów uzależnień na terenie miasta Zamościa

Szanowni Państwo!

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ma obowiązek monitorowania i diagnozowania problemów uzależnień.

Na zlecenie Miasta projekt pt. Opracowanie diagnozy problemów uzależnień realizuje p. Agnieszka Kot-Cienkosz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC Szkolenia Badania Consulting
z siedzibą w Krakowie.

Częścią projektu są badania wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu poprzez uzupełnienie całkowicie anonimowej ankiety. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy dorośli mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które mają dostęp do Internetu. Z góry dziękujemy za udział
w badaniu!

LINK DO BADANIA: https://zamoscmieszkancy.webankieta.pl/