Czy moje picie jest bezpieczne ?

Czy moje picie jest bezpieczne ?

Diagnoza problemów uzależnień na terenie miasta Zamościa

Szanowni Państwo!

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ma obowiązek monitorowania i diagnozowania problemów uzależnień.

Na zlecenie Miasta projekt pt. Opracowanie diagnozy problemów uzależnień realizuje p. Agnieszka Kot-Cienkosz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC Szkolenia Badania Consulting
z siedzibą w Krakowie.

Częścią projektu są badania wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu poprzez uzupełnienie całkowicie anonimowej ankiety. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy dorośli mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które mają dostęp do Internetu. Z góry dziękujemy za udział
w badaniu!

LINK DO BADANIA: https://zamoscmieszkancy.webankieta.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *