Program CANDIS w Zamościu

Od czerwca 2013 roku użytkownicy marihuany mogą się zgłaszać na terapię ambulatoryjną do Poradni Leczenia Uzależnień w Zamościu w ramach programu CANDIS. Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.CANDIS jest programem terapeutycznym realizowanym od 2012 roku w Polsce oraz m.in. w Niemczech, Austrii, Luksemburgu. Adresatami są osoby powyżej 16 roku życia, u których zdiagnozowano jako wiodące uzależnienie od kanabinoidów, czyli od marihuany oraz innych substancji wytwarzanych z konopi indyjskich.

Podejście teoretyczne programu wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze. Obejmuje 10 – 11 ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych prowadzonych w kontakcie indywidualnym. Celem programu może być zarówno abstynencja od środków narkotycznych jak i ograniczenie ich używania. Każdorazowo cel terapii jest indywidualnie ustalany z klientem programu. W trakcie programu CANDIS, klienci nabywają umiejętności ułatwiających utrzymywanie abstynencji od przetworów konopi indyjskich i innych substancji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd.

W Polsce CANDIS może stanowić dobre narzędzie wykorzystywane w związku z art. 72 ust.1 znowelizowanej w dniu 01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (podobnie jak w innych krajach Europy).

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmują i informacji w tej sprawie udzielają Specjaliści Terapii Uzależnień, którzy są wyszkolonymi  trenerami programu CANDIS: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *