Program FreD Goes Net w Zamościu – kontynuacja w 2013 roku

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego już po raz trzeci przystąpiło do realizacji programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków i/lub alkoholu FreD Goes Net. Program jest współfinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.Zadanie zaplanowane na rok 2013 obejmuje konsultacje indywidualne, 5 edycji zajęć grupowych z młodzieżą oraz szkolenia dla przedstawicieli instytucji partnerskich.

W latach 2011-2012 zrealizowano 10 edycji programu FreD Goes Net. Do udziału w programie młodzi ludzie są najczęściej kierowani  przez Sąd, Policję, pedagogów szkolnych oraz rodziców, którzy zorientowali się, że dziecko sięga po używki typu marihuana czy alkohol. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dotychczasowi uczestnicy programu wyrazili zadowolenie z udziału w nim i chętnie polecają program FreD goes net innym osobom, które nie weszły jeszcze w uzależnienie. Zachęcamy do udziału w programie osoby w wieku od 14 do 21 roku życia eksperymentujące z substancjami psychoaktywnymi: „Zanim wpadniesz w nałóg, zgłoś się do FreD-a”. Nr tel. 603 757 114

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmują i informacji w tej sprawie udzielają trenerzy programu FreD Goes Net: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *