Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły program podstawowy w trybie ambulatoryjnym lub zakończyły leczenie w zakładzie stacjonarnym (finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia).
Cele programu:
• Wzmocnienie motywacji do życia w trzeźwości.
• Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i konfliktami.
• Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
• Zwiększenie umiejętności w zakresie asertywnych zachowań.
• Zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
• Nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotami choroby.
• Zwiększenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciami.
• Wzmocnienie motywacji do pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *