Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Zamościa, rodziców i dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków, szkodliwie używających i eksperymentujących z narkotykami i/lub z problemem tzw. podwójnej diagnozy.
Cele programu:
– Zapewnienie pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem narkotykowym i/lub problemem tzw. podwójnej diagnozy (narkotyki i zaburzenia psychiczne).
– Psychoedukacja uczestników programu,
– Udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego,
– Nauka nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych związanych z sytuacją kryzysu spowodowanego używaniem narkotyków i nawrotu psychozy,
– Modelowanie relacji uczestników programu z chorym członkiem rodziny,
– Podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji, przełamywania barier i schematów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *