Programy realizowane w 2010 roku przez ZSOZP finansowane ze środków PFRON

Ogród Marzeń i Promyk Słońca to projekty realizowane przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego od czerwca 2010 w swojej siedzibie przy ul. Partyzantów 5, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.W ramach projektu Ogród Marzeń 2010 są prowadzone zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mieszkańców dawnego województwa zamojskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy korzystają z pomocy medycznej w NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.

W ramach zadania Promyk Słońca 2010 w poniedziałki od godz. 14.30 do 17.00 funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Zarząd ZSOZP serdecznie zaprasza do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego i socjalno-prawnego. Specjaliści udzielają porad i informacji w zakresie przysługujących uprawnień, dostępnych usług oraz pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Programy są współfinansowany ze środków PFRON z budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *