Programy zdrowotne finansowane przez Miasto Zamość

W ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w 2015 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu, ul. Partyzantów 5, II piętro są realizowane następujące programy:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych – Warto żyć inaczej
2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych – W drodze do Autonomii
3. Program pomocy psychologicznej dla Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) – Sztuka Życia
4. Program redukcji szkód dla osób uzależnionych od alkoholu – Razem Lepiej
5. Program terapii grupowej dla rodzin dotkniętych problemem narkotykowym – Razem Łatwiej
Programy są współfinansowane ze środków budżetu Miasta Zamość

Zgłoszenia do grup i informacje: tel. 84 6271616, 84 6271115

Zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *