Światowy Dzień FAS

W dniu 9 września 2019 r. obchodzony jest po raz kolejny Światowy Dzień FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. FAS: Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży.

Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie, jak i wódce spożywany przez kobietę w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu. Efektem jego działania może być śmierć płodu lub nieuleczalne zaburzenia fizyczne i psychiczne ogólnie określane jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną jest Płodowy Zespół Alkoholowy. Charakteryzuje je współwystępowanie trzech elementów, które nie występują razem w przypadku żadnej innej choroby:
1) zahamowanie wzrostu w okresie płodowym lub późniejszym,
2) charakterystyczne zmiany dysmorficzne twarzy,
3) nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego.
Około 70 % dzieci z FAS nie osiąga nigdy zdolności do samodzielnego życia.

Ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która spożyta w ciąży nie stanowiłaby zagrożenia dla rozwijającego się dziecka, wszystkim przyszłym Mamom zaleca się zachowanie abstynencji w ciąży.
Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy na całym świecie rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Dziewiątka jest symbolem 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

Szacuje się, że globalnie około 10% kobiet pije alkohol w ciąży, w tym około ¼ populacji Europejek (Popova i in., 2017). Zgodnie z wynikami projektu ALICJA (Okulicz-Kozaryn i in., 2015) szacuje się, że w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD ma 2% uczniów nauczania początkowego.

Szczegółowe informacje na temat problematyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) można znaleźć na stronach dedykowanych kampanii Ciąża bez alkoholu: www.ciazabezalkoholu.pl; www.ciazabezalkoholu.info.

Adresy podmiotów diagnoza i terapia FAS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *