Terapia rodzin połączona z letnim wypoczynkiem

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Lubelskiego jest realizatorem Drugiego Obozu Terapeutycznego Rodzin 2011

Oferta jest skierowana do dorosłych członków rodzin, w których występuje problem nadużywania substancji psychoaktywnych, objętych pomocą terapeutyczną Poradni Leczenia Uzależnień w Zamościu. Stowarzyszenie inicjuje różne formy pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia. Od wielu lat waśnie letnie obozy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Tegoroczny Obóz terapeutyczny został zaplanowany w dniach od 1 do 5 sierpnia 2011 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KRAINA NAD TANWIĄ.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *