Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z WSZiA

Najważniejsze zadania realizowane w 2014 przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i współfinansowane ze środków budżetu Miasta Zamość są skierowane do mieszkańców miasta Zamość, a szczególnie do młodzieży.

1. Program FreD goes net – jest to program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków i/lub alkoholu.

W latach 2011-2013 zrealizowano już 15 edycji programu FreD Goes Net. Do udziału w programie młodzi ludzie są najczęściej kierowani  przez Sąd, Policję, pedagogów szkolnych oraz rodziców, którzy zorientowali się, że dziecko sięga po używki typu marihuana czy alkohol. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dotychczasowi uczestnicy programu wyrazili zadowolenie z udziału w nim i chętnie polecają program FreD goes net innym osobom, które są na drodze prowadzącej do uzależnienia.

Zadanie zaplanowane na rok 2014 obejmuje konsultacje indywidualne, 5 edycji zajęć grupowych z młodzieżą oraz 2 szkolenia na temat wdrażania i realizacji programu FreD w Zamościu skierowane do pielęgniarek medycyny szkolnej oraz rodzinnych. W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 14 do 21 roku życia, które mają za sobą doświadczenia w używaniu substancji psychoaktywnych, ale nie są jeszcze uzależnione od nich.

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmują i informacji w tej sprawie udzielają trenerzy programu FreD goes net: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska.

Zanim wpadniesz w nałóg, zgłoś się do FreD-a – tel. 603757114

2. PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Uzależnień

Punkt świadczy usługi z zakresu problemów narkotykowych i funkcjonuje na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przy ul. Akademickiej 4, sala 31, III piętro Czynny: poniedziałki w godz. 13.00 – 16.00.

Specjaliści Terapii Uzależnień: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska pełnią dyżury we wtorki w godz. 13.00 – 16.00 w okresie od 6 marca do 16 grudnia 2014 (z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu).

Jeżeli chcesz przestać brać…  jeśli zależy Ci na kimś bliskim, kto zażywa narkotyki, czy dopalacze… przyjdź!!! Porady są bezpłatne i anonimowe !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *