APEL w związku z kontraktami NFZ na 2011

Szanowni  Mieszkańcy  Zamojszczyzny!!!

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego popiera zainicjowaną przez środowisko lubelskie akcję protestacyjną przeciwko marginalizowaniu problemów zdrowia psychicznego i wykluczaniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

NFZ nie podpisał kontraktu z funkcjonującymi od wielu lat Poradniami Zdrowia Psychicznego nie tylko w Lublinie i innych miastach Województwa Lubelskiego. Problem kontraktowania usług dotyka również NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Konsekwencją takich procedur konkursowych NFZ jest lub będzie zamknięcie w 2011 roku Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin oraz Poradni Logopedycznej, której pacjentami są przede wszystkim dzieci.

Brak kontraktów dla w/w poradni oznacza również zmniejszenie przewidywanego przychodu w budżecie Stowarzyszenia aż o około 25% środków nie tylko w 2011 roku, a także w latach następnych, gdyż zawierane przez NFZ umowy mają charakter wieloletni.

Realnie zagrożone jest więc funkcjonowanie całej placówki – NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu, a nie tylko ograniczenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowotnego bezpieczeństwa mieszkańców Zamojszczyzny.

Jak widać kierunek działań NFZ  jest dokładnie odwrotny niż założenia reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, która powinna być dostępna, kompleksowa i świadczona w środowisku życia chorego.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego udziału w zgromadzeniu informacyjno-protestacyjnym przed siedzibą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie w dniu 5 stycznia 2011 o godzinie 1200 .

Wyrażamy nadzieję, że połączenie wysiłków we wspólnej sprawie przyczyni się do  zmiany strategii stosowanej przez urzędników NFZ oraz decydentów  odpowiedzialnych za wdrożenie Narodowgo Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *