Brak kontraktów na 2011 rok

Informujemy, że od 01.01.2011r. w NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu funkcjonują tylko 2 poradnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Poradnia Leczenia Uzależnień.

Ze względu na niesprawiedliwe procedury konkursowe w 2011 roku kontraktu nie uzyskały: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin oraz Poradnia Logopedyczna. Placówka nasza wypełniła szereg czynności odwoławczych od decyzji NFZ, ale jak do tej pory nie przyniosły one skutku w postaci przywrócenia działalności powyższych poradni.

Za utrudnienia spowodowane brakiem dostępności do psychologa dziecięcego, specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży oraz logopedy w naszej przychodni całkowitą odpowiedzialność ponosi Dyrekcja Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 LUBLIN, tel:  81  53-10-500 do 502

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *