Gdy jesteśmy tacy sami

Grupy wsparcia to jedna z form pomocy, jaką osobom przeżywającym różne trudności niesie Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zysk z uczestnictwa w spotkaniach jest spory. Dla wielu to szansa na rozwiązanie życiowych  problemów. Na zawsze

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku w Zamościu. Niesie pomoc  osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom. Organizuje zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne zarówno dla  chorych, jak i ich najbliższych. Świadczy porady, prowadzi też ośrodek wsparcia i aktywizacji dla osób niepełnosprawnych psychicznie pod nazwą „Klub Bratek”. Dzięki dotacjom, jakie stowarzyszenie pozyskało z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, w maju tego roku powstał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Promyk słońca”. To miejsce,  w którym osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych, członkowie ich rodzin, opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych porad zarówno psychologa, jak i prawnika. W swojej ofercie Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ma też coś jeszcze… Drugi projekt z zakresu aktywizacji i rehabilitacji społecznej finansowany również przez ROPS to „Ogród Marzeń”. W ramach jego realizacji zorganizowano grupy wsparcia, czyli zaplanowane i określone w czasie spotkania osób przeżywających podobne problemy. Ich uczestnicy w obecności psychoterapeuty i psychiatry rozmawiają nie tylko o swoich problemach, ale też o potrzebach, uczuciach i emocjach, które im towarzyszą. Dzielą się doświadczeniem. Jest to doświadczanie „tu i teraz”, eksperymentowanie z nowymi zachowaniami.

–         W przypadku  psychoterapii grupowej ważna jest wcześniejsza diagnoza, czyli ocena problemów pacjenta. Określenie źródeł, mechanizmów i oczywiście znalezienie sposobów na ich rozwiązanie – mówi Anna Górska psycholog z Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Każdy, kto decyduje się na taką formę terapii musi przestrzegać ściśle określonych norm. ( Kwalifikacji uczestników dokonuje lekarz psychiatra)  W grupie nie ma mowy o jakiejkolwiek formie agresji, czy to fizycznej, czy słownej. Członkowie powinni powstrzymywać się od oceny innych, nie przerywać  wypowiedzi. Zobowiązani są do szczerości, życzliwości, akceptacji. Zgodnie z zasadą coś za coś. A gra jest warta świeczki…

Terapia grupowa to rodzaj edukacji, aktywizacji i rehabilitacji społecznej. Każdy uczestnik powiększa wiedzę o samym sobie, swoich cechach, typowych zachowaniach, możliwościach ekspresji i komunikowania się z ludźmi.

– Stając się członkiem grupy widzimy, że wokół nas są ludzie, którzy borykają się z podobnymi trudnościami. Nie czujemy się osamotnieni. Możliwość dzielenia się z innymi daje nam siłę. Łatwiej jest nam podjąć walkę z bezradnością  wobec problemu i szukać rozwiązań – dodaje Anna Górska.

Grupa, której uczestnicy są atrakcyjni dla siebie, zainteresowani sobą, otwarci, skuteczniej potrafią dokonywać zmian. Wsparcie uzyskane podczas takich spotkań to wielki krok ku zmianie własnych zachowań i pokonaniu trudności.  Znany amerykański  psychoterapeuta  Irvin Yalom,  autor licznych publikacji m.in.  „Kat miłości”, „Leżąc na kozetce”, za ważny czynnik leczący  w psychoterapii grupowej uważa „wzbudzanie nadziei”.  Sukcesy innych członków grupy dokonane przez nich samych podtrzymują motywację do dalszej pracy. Pojawia się w nich wiara we własną poprawę.

Więcej informacji o grupach wsparcia oraz innych formach działalności Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego można znaleźć na stronie www.czp-zamosc.pl

autor: Anna Brzozowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *