Po radę do Promyka?

Punkt  Informacyjno – Konsultacyjny „Promyk Słońca” założyło Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Działa od maja tego roku. Z bezpłatnych porad psychologa i prawnika korzystają osoby, które nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

– Nasze stowarzyszenie świadczy wszechstronną pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom. Mamy zajęcia psychoeduakcyjne i terapeutyczne dla chorych i ich najbliższych. Ale nie tylko. Prowadzimy ośrodek wsparcia i aktywizacji dla niepełnosprawnych psychicznie po nazwą Klub Bratek. Z kolei „Promyk słońca” powstał po to, aby pomóc tym osobom rozwiązywać różne, życiowe problemy. Bez stania w długich kolejkach. Poza wszelkim limitami, które stawia nam fundusz zdrowia  – tłumaczy Anna Górska z  Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Stowarzyszenie działa już prawie dwanaście lat. Zrzesza rodziców, opiekunów i przyjaciół osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jego misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Zarówno osobom zmagającym się z chorobami, jaki i osobom uzależnionym. ZSOZP realizuje programy i projekty finansowane ze środków unijnych. O pieniądze zabiega też w lokalnych samorządach. Dzięki temu możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mających na celu zapobieganie patologiom oraz promujących zdrowie psychiczne. Stowarzyszenie jest m.in. organizatorem obozów terapeutycznych na Roztoczu pod nazwą Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe.

Powstały z inicjatywy jego członków Punkt Informacyjno- Konsultacyjny mieści się w przychodni ( NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego) przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu. W miejscu, gdzie  na co dzień pracują lekarze psychiatrzy, psycholodzy, logopedzi i terapeuci uzależnień od …alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i internetu. W nieparzyste wtorki każdego miesiąca, w godz. 14-16, w punkcie dyżury pełni psycholog. Z kolei w parzyste czwartki, w godz. 12-14 porad udziela prawnik. Mogą się tu zgłaszać nie tylko mieszkańcy Zamościa i okolic, ale także z innych powiatów – biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Punkt ruszył dokładnie 4 maja tego roku. Od tamtej pory odwiedziło go wiele osób. Po pomoc i specjalistyczną poradę przychodzili tu zarówno cierpiący na zaburzenia psychiczne, jak i ich bliscy.

– Niektórzy szukali odpowiedzi na dość proste pytania. Chociażby, jakie uprawnienia przysługują osobom niepełnosprawnym z powody chorób i zaburzeń psychicznych, bądź gdzie, i na jakich zasadach można zaopatrzyć się w sprzęt rehabilitacyjny. Zadawali też bardziej skomplikowane pytania, o to, jak sobie pomoc zbudować, i jak w codziennym życiu radzić sobie z problemem niepełnosprawności – mówi Anna Górska.

Od specjalistów dyżurujących w „Promyku Słońca” rady oczekiwali też  opiekunowi osób chorych psychicznie, członkowie ich rodzin, którzy nie wiedzą jak uporać się z problemem bezradności.

Odwiedzający ten punkt pytaniami zasypywali nie tylko psychologa, ale i prawnika. Chcieli się dowiedzieć m. in. kiedy można stosować całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie, jakie są korzyści z rozdzielności majątkowej i jak przeciwdziałać przemocy domowej. A także, gdzie szukać placówek świadczących pomoc socjalną i jakie są zasady korzystania z zasiłków wypłacanych przez placówki opieki społecznej.

Działalność zamojskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Promyk Słońca” finansuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

autor: Anna Brzozowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *