Miasto Zamość finansuje programy zdrowotne realizowane w CZP

W 2016 roku na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu, ul. Partyzantów 5,         II piętro są realizowane programy zdrowotne:

1. Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych „Warto żyć inaczej”

2. Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych „W drodze do autonomii”

3. Program redukcji szkód dla osób uzależnionych od alkoholu „Razem lepiej”

4. Program pomocy psychologicznej dla Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) „Sztuka życia”

5. Program terapii grupowej dla rodzin dotkniętych problemem narkotykowym „Razem łatwiej”

Zgłoszenia do grup i informacje: tel. 84 6271616, tel. 84 6271115

Serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach terapeutycznych jest bezpłatny !

Programy są współfinansowane z budżetu Miasta Zamość w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *