XIII Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – ROZTOCZE 2016

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza do udziału w obozie terapeutycznym pod nazwą XIII Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – ROZTOCZE 2016, który jest zaplanowany w okresie od 21 do 25 sierpnia 2016 r

Obóz odbędzie się w dniach od 21 do 25 sierpnia 2016 roku w ośrodku Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”  w Krasnobrodzie.

1. Pierwszeństwo w kwalifikowaniu chętnych do udziału w ZST Roztocze – 2016 będą miały osoby uzależnione, które ukończyły terapię w placówce lecznictwa odwykowego, osoby współuzależnione oraz ich rodziny, które nie uczestniczyły w  obozie w latach poprzednich.

2. W drugiej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia osób, które ukończyły terapię lub są w trakcie terapii (osoby uzależnione i współuzależnione), korzystały wcześniej z tej formy wsparcia i pomocy jeden lub dwa razy.

Informacje w sprawie rekrutacji i zgłoszenia na obóz do 12 sierpnia 2016r w siedzibie organizatora: w przychodni przy ul. Partyzantów 5, II piętro,

tel. kontaktowy 84 6271616.

Udział w obozie terapeutycznym jest bezpłatny !

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Zamość oraz Gminy Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *